Opredelitev smernic za obnovo opuščenih območij

- Sporazum za razvoj 2017-2019 – Zagon aktivnosti opredelitve smernic za obnovo industrijskih območij in opuščenih predelov.

Objavljeno je bilo obvestilo o dodelitvi naloge oblikovanja smernic za obnovo industrijskih območij, vključno z deli zgodovinskih mestnih jeder, s preučitvijo in grafično opredelitvijo dejanskega stanja širšega območja.

Julijska MTU namerava opredeliti posebnosti svojega območja ter zasnovati strategije in razvojne posege, ki naj bi jih izvedli na širšem območju. Ta aktivnost spada med cilje Sporazuma za razvoj 2017-2019, zajete v strateško področje "Območje z izrazitim potencialom« in je eden od posegov, zajetih v operativnem cilju" Prenova opuščenih območij«.

 Opredeliti je treba smernice za obnovo opuščenih oziroma zapuščenih območij: ta so bodisi v industrijskih in gospodarskih predelih bodisi v zgodovinskih jedrih posameznih občin, ki sestavljajo Julijsko MTU.

Rok za oddajo prijav je 22. februar 2018 ob 12.00 uri.

Dokumentacijo (Priponko A, ki sta priloženi razpisu in kopija veljavnega osebnega dokumenta) je treba poslati do navedenega roka po overjeni elektronski pošti na naslov:

uti.giuliana-julijska@certgov.fvg.it

Kot predmet navedite:

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE LINEE GUIDA CUP C74J8000010002 CIG ZCE21F92A0". (PRIJAVA K POSTOPKU DODELITVE NAROČILA ZA OPREDELITEV SMERNIC CUP C74J8000010002 CIG ZCE21F92A0)

Condividi

Valuta questo sito

back to top