Plačilo letne pristojbine za nabiranje gob

- Julijska MTU sporoča bančne podatke za plačilo letne pristojbine za nabiranje gob na svojem območju.

Julijska MTU sporoča bančne podatke za plačilo letne pristojbine za nabiranje gob na svojem območju.

Sprememba ustroja lokalnih oblasti in ukinitev pokrajin in gorskih skupnosti je povzročila tudi spremembo predpisov, ki urejajo nabiranje gob. 12. julija 2017 je bil objavljen deželni zakon št. 25/2017 »Predpisi v zvezi z nabiranjem in prodajo samoniklih nadzemnih gob na območju dežele«. V predpisih so določene zahteve za nabiranje gob na območju dežele.
Za nabiranje gob je potrebno:

 • imeti ustrezno dovoljenje;
 • plačati prispevek, katerega znesek je sorazmeren s površino, na kateri namerava imetnik dovoljenja nabirati gobe.

Prosilec mora za pridobitev dovoljenja:

 • imeti vsaj 16 let;
 • obiskati tečaj, ki ga prirejajo MTU ali gobarske skupine, včlanjene v Deželno združenje gobarskih skupin Furlanije – Julijske krajine; tečaj mora obsegati vsaj 12 ur;
 • opraviti ustni izpit pri enem od deželnih gobarskih inšpektoratov, ki delujejo v sklopu javnih zdravstvenih zavodov.

Najkasneje do 31. maja je treba Službi za lov in ribolovne vire predložiti prošnjo za izdajo dovoljenja in za pristop k izpitu. Leta 2017 je najmanj 12-urne tečaje, ki so predpogoj za izdajo dovoljenja, mogoče obiskovati pri:

 • medobčinskih teritorialnih unijah
 • gobarskih skupinah, včlanjenih v Deželno združenje gobarskih skupin FJK
 • gobarskih skupinah, ki niso včlanjene v Deželno združenje gobarskih skupin FJK

Dovoljenje se izda najkasneje 30 dni po predložitvi prošnje Službi za lov in ribolovne vire in nima roka zapadlosti.
Deželni zakon št. 2/2017 določa plačilo pristojbine za nabiranje gob:

 • pristojbina je enaka za rezidente in nerezidente
 • osebe z bivališčem v eni MTU lahko nabirajo gobe tudi na območju drugih MTU

Pristojbina je sorazmerna z obsegom območja, na katerem namerava prosilec nabirati gobe.

 • V primeru, da namerava prosilec nabirati gobe na celotnem območju dežele, znaša pristojbina 70,00 evrov. Pristojbino je treba plačati na poštni račun št. 85770709, odprt v imenu Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine – Zakladništvo, namen plačila: cap. 747/E – davčna številka prosilca.
 • V primeru, da namerava prosilec nabirati gobe na območju določenih MTU, a tudi na območju občin, ki niso še pristopile k MTU, znaša pristojbina 25,00 evrov. Pristojbino je treba plačati na poštni račun, ki ga v ta namen določijo posamezne MTU.

V primeru Julijske MTU, to je za območje občin Devin - Nabrežina, Repentabor, Milje, Dolina, Zgonik in Trst se plačilo opravi:

prek bančnega nakazila na račun s številko
IBAN: IT 16 S 02008 02230 000104485264 pri banki Banca Unicredit S.p.a.,
podružnica via Cassa di Risparmio 10 – Trst na ime UTI Giuliana
Namen plačila: Nabiranje gob 2017

 • Če prosilec namerava nabirati gobe v občini, v kateri prebiva, znaša strošek koncesije 0,00 EUR (koncesija je brezplačna).

Med nabiranjem mora oseba imeti s seboj dovoljenje za nabiranje gob, potrdilo o plačilu in osebni dokument. Dovoljena dnevna količina je 3 kg.

Condividi

Valuta questo sito

back to top