Podpisali sporazum za razvoj 2018 - 2020

- V ponedeljek, 8. januarja, sta predsednica dežele Furlanije - Julijske krajine Debora Serracchiani in predsednik sveta lokalnih skupnosti Andrea Carli podpisala sporazum za deželni in lokalni razvoj 2018 - 2020.

V tem dokumentu je opredeljen načrt naložb za izvedbo posegov na širšem območju v zadevnem triletju. MTU je namenjenih skupaj 147 milijonov evrov.

Osemnajst MTU v letu 2018 razpolaga z 20 milijoni evrov, s 40 milijoni leta 2019 in približno 40 milijoni evrov leta 2020. Omenjenim vsotam je treba dodati še zneske, ki izhajajo iz proračunskih presežkov nekdanjih pokrajin Trst, Gorica in Pordenone. Skupni vsoti je treba dodati še 13,5 milijonov evrov, ki jih je dežela FJK že namenila financiranju priprav na zagon posegov, opredeljenih v Sporazumu za razvoj 2017 - 2019.

Predvidenih posegov na območju MTU je 252, torej povprečno en na občino. Namenjeni so razvoju lokalnega potenciala in premostitvi problemov specifičnih območij. V načrtih je prednost namenjena posegom s področja promocije turizma, predvsem »počasne« mobilnosti, socialnega skrbstva, aktivnostim za varovanje prostora in krajine, prenovo javnih stavb in vrednotenje zgodovinske in umetniške dediščine.

Skupni znesek sredstev, dodeljenih za izvedbo posegov, opredeljenih v Sporazumu za razvoj 2018 - 2020 Julijske MTU znaša 20.143.000,00 EUR, namenjena pa bodo posegom na različnih strateških področjih, določenih v načrtu.

  • 1. STRATEŠKO PODROČJE: »Območje z visokim potencialom«, ki zajema naslednje strateške cilje: opredelitev ciljev na širšem območju, promocija trajnostnega razvoja prostora, obale in morja, tudi z vidika turizma, opredelitev usklajenega občinskega načrta prometa na širšem območju v zvezi z dostopi in povezavami na območju MTU.
  • 2. STRATEŠKO PODROČJE: »Združena in solidarna skupnost«, ki vključuje naslednje strateške cilje: Deljenje intervencijskih politik in strategij z javnimi in zasebnimi subjekti (profitnimi in neprofitnimi) na območju MTU z namenom ureditve celostnega sistema storitev in ukrepov; krepitev storitev na domu in podpora družinam na različnih področjih; uvajanje ukrepov proti revščini v povezavi s spodbujanjem aktivnosti in posledično tudi samostojnosti oseb; Spodbujanje razvoja skupnosti. 
  • 3. STRATEŠKO PODROČJE: »Območje, bogato s priložnostmi«, ki vključuje naslednje strateške cilje: Spodbujanje višje stopnje izobrazbe, in sicer tudi z zagotavljanjem višje kakovosti šolskih stavb in opreme; spodbujanje športnega udejstvovanja v vseh življenjskih obdobjih.
  • 4. STRATEŠKO PODROČJE: »Nov model lokalne ustanove« z naslednjim strateškim ciljem: Zagotavljanje elementov, potrebnih za učinkovito upravljanje širšega območja.

Condividi

Valuta questo sito

back to top