Leto 2017
Prispevki za namestitev varnostnih sistemov v zasebnih stanovanjih

- Julijska MTU je sprožila postopek za dodelitev prispevkov zasebnikom za namestitev varnostnih sistemov v zasebnih bivališčih v sklopu Deželnega programa financiranja s področja varnosti za leto 2017.

Julijska MTU je sprožila postopek za dodelitev prispevkov zasebnikom za namestitev varnostnih sistemov v zasebnih bivališčih v sklopu Deželnega programa financiranja s področja varnosti za leto 2017.

Julijska MTU je sprožila postopek za dodelitev prispevkov zasebnikom za namestitev varnostnih sistemov v zasebnih bivališčih v sklopu Deželnega programa financiranja s področja varnosti za leto 2017.

Da bi vzpostavili varne razmere na področju MTU in zavarovali občane pred vlomi in ropi, je Julijska MTU v sklopu Deželnega programa financiranja na področju varnosti za leto 2017 namenila prispevek za namestitev alarmnih in protivlomnih sistemov in sistemov video nadzora v zasebnih hišah in bivališčih. V ta namen je bil izdan razpis, odobren z odlokom Konference županov MTU št. 20 z dne 8. 8. 2017 vključno z obrazci za predložitev prošenj do 31. oktobra 2017 v občinah, v katerih imajo prosilci stalno bivališče. Najvišji prispevek znaša 50 % stroškov, sprejemljivih za dodelitev prispevka. Maksimalni prispevek znaša 3.000,00 EUR vključno z DDV. Financiranje ni mogoče v primeru posegov, katerih cena je nižja od 1.000,000 (vključno z DDV). Upravičeni so stroški, nastali od 1. junija 2017 do 31. oktobra 2017.

Pristojni urad je:

Operativna enota za splošne zadeve, pomoč organom, tajništvo direkcije in pravne zadeve
Naslov: Piazza Vittorio Veneto 4 – 2. nadstropje

servizi.amministrativi@giuliana-julijska.utifvg.it

Condividi

Valuta questo sito

back to top