Razpis za izvedbo projektantskih storitev

- Sporazum za razvoj 2017 – 2019: Začel se je postopek za dodelitev naročila za projektiranje omrežja počasne mobilnosti na širšem območju.

Razpis za dodelitev naročila za arhitekturne in inženirske storitve, katerega namen je predstavitev tehnično - gospodarske študije izvedljivosti vzdrževalnih posegov ter posegov za ureditev novih turističnih poti s področja počasne mobilnosti in pomorskih povezav s turističnimi središči.

Aktivnost spada med posege, vključene v načrt Unije za Sporazum o razvoju 2017-2019, in zajema:

  • operativni cilj št. 1: »ovrednotenje omrežja poti za počasno mobilnost« - poseg a) prenova in vzdrževanje obstoječih poti (naravoslovnih pešpoti, opremljenih poti, kmetijsko-gozdnih poti, kolesarskih stez);
  • operativni cilj št. 2: »spodbujanje večje uporabe morja v rekreativne in turistične namene - poseg a) »Krepitev pomorskih povezav (tudi čezmejnih povezav); promocija pomorskih in obalnih turističnih poti«.

Rok za oddajo prijavnice je 1. februar 2018 ob 12.00 uri.

Dokumentacijo (Priponko A in Priponko B, ki sta priloženi razpisu) je treba poslati do navedenega roka prek certificirane elektronske pošte na naslov:

uti.giuliana-julijska@certgov.fvg.it

V polje »zadeva« vpišite naslednje:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CUP C78E17000070002 - CUP C77F17000010002 - CIG Z40218D5F2”.

Condividi

Valuta questo sito

back to top