Zunanja poklicna mobilnost v Enotnem sektorju Julijske MTU

- Razpis glede zunanje poklicne mobilnosti v okviru Enotnega sektorja deželne in lokalne javne uprave s pogojno možnostjo izmenjave med sektorji za kritje enega delovnega mesta »vodilnega računovodskega uradnika« s polnim delovnim časom – kat. D – in dveh delovnih mest »računovodskega uradnika« s polnim delovnim časom – kat. C – za Julijsko MTU.

Condividi

Valuta questo sito

back to top