Vai menu di sezione

Percorsiprovincia

Pokrajina Trst je prejela deželni prispevek za financiranje projekta "Marketing Krasa", ki je zajemal tri ukrepe: postavitev infrastrukture na kraškem robu, obnovo in ovrednotenje nekdanjega sedeža A.I.A.T. v Sesljanu in "Načrtovanje in ureditev panojev v sklopu tematskih poti turističnega pomena".

Po sprejetju deželnega zakona št. 20/2016 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami za ukinitev pokrajin Furlanije - Julijske krajine je likvidator Pokrajine Trst sprejel načrte za nasledstvo v zvezi s prenosom funkcij, pozneje opredeljenih v sporazumih, ki jih je Dežela FJK sprejela z namenom prenosa teh funkcij ustanovam. Julijska M.T.U. je nasledila Pokrajino Trst v aktivnih pravnih odnosih in vodenju aktivnosti, povezanih s projektom "Marketing Krasa". 

Cilj posega je bil gospodarsko in turistično vrednotenje območja, temelječe na mreženju kulturnih, turističnih, gospodarskih in pokrajinskih zanimivosti, klasifikacijo posameznih objektov, ureditev vodenih tematskih poti in postavitev enotnih informativnih panojev, prepoznavnih na celotnem območju pokrajine. Opredelili smo 180 vozlišč; vsako od njih smo ocenili na osnovi petih tehničnih kriterijev: sedanje število obiskovalcev, prisotnost pomembne turistične znamenitosti, zagotovitev določene stopnje intermodalnosti, bližina turistično zanimivih poti in prisotnost prostorov oziroma območij za namestitev informativnih strukture. Izbrali smo torej 72 lokacij, poimenovanih vozlišča, in tu postavili strateške strukture, ki opozarjajo na prisotnost turističnih poti in zanimivosti.

Strukture so dveh vrst: nekatere so obložene s kamnom (različne vrste teksture glede na kontekst umestitve), pri drugih pa gre za kovinsko konstrukcijo z dvema panojema iz tlačno litega aluminija. En pano, ki je bil sprva tridimenzionalen, prikazuje celotno območje pokrajine, lokacije, kjer so postavljeni informativni objekti, in vrste poti. Drugi pano predstavlja značilnosti kraja, kjer stoji.

Vse informacije v zvezi s potmi in posameznimi kulturnimi, turističnimi in pokrajinskimi atrakcijami so zajete v trijezičnem multimedijskem vodiču »percorsiprovincia«, dosegljivem prek aplikacije, kod QR, nameščenih na informativnih objektih in multimedijskih kioskih na območju pokrajine.

Šest multimedijskih kioskov z ekranom na dotik je na voljo v dveh velikostih. V zgornjem predelu ekrana se vrstijo podobe raznih turistično-kulturno zanimivih objektov, na spodnjem delu pa je na voljo multimedijski vodič, ki ga prav tako upravlja Julijska MTU. Kioski so trenutno postavljeni pri naslednjih spomenikih: Miramarski grad, Občina Trst – Naravoslovni muzej, Občina Milje – sedež Občine h 160, palača Galatti – Občina Trst, Občina Zgonik – Briška jama, Občina Devin – Porto Piccolo.

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top