Vai menu di sezione

Pregledna uprava

Pojem "preglednost" pomeni popolno dostopnost informacij v zvezi z organizacijo in dejavnostmi javne uprave z namenom spodbujanja nadzora nad izvajanjem institucionalnih funkcij in uporabo javnih sredstev.

Preglednost, ki mora upoštevati določila v zvezi z državno, uradno in statistično zaupnostjo ter varstvom osebnih podatkov, prispeva k uveljavljanju demokratskih in ustavnih načel enakosti, nepristranskosti, dobrega upravljanja, odgovornosti, učinkoviti rabi javnih sredstev, integriteti in lojalnosti pri služenju državi.

Preglednost je predpogoj za svobodo posameznika in skupnosti ter zagotovilo za udejanjanje civilnih, političnih in socialnih pravic; dopolnjuje pravico do dobre uprave in prispeva k udejanjanju odprte uprave, ki je v službi občanov. Širi kulturo in zakonitost, preprečuje korupcijo in pomanjkljivo upravo ter se jima zoperstavlja.

Podatki, informacije in dokumenti, zajeti v delu z naslovom »Pregledna uprava«, so objavljeni v skladu z določili o obvezni javnosti, preglednosti in širjenju informacij s strani javne uprave, opredeljenih v 35. točki 1. člena zakona z dne 6. novembra 2012, št. 190 (»Protikorupcijski zakon«) ter v skladu z določili zakonodajnega odloka z dne 14. marca 2013, št. 33, kasneje spremenjenega z zakonodajnim odlokom z dne 25. maja 2016 št. 97. Struktura odseka »Pregledna uprava« ustreza osnutku iz priponke št. 1 sklepa ANAC št. 1310 z dne 28. decembra 2016 (»Prve smernice z navodili o izvajanju obvezne javnosti, preglednosti in širjenja informacij, opredeljene v zakonodajnem odloku št. 33/2013, spremenjene z zakonodajnim odlokom št. 97/2016").

Odprti podatki in ponovna uporaba podatkov

glej: Smernice nadzornika za varstvo podatkov

Uporaba podatkov, objavljenih na spletu, ni dovoljena komur koli in v katerikoli namen. Predpisi glede preglednosti zahtevajo, da se podatki objavljajo v »odprtem formatu«, vendar pri tem še ni nujno, da so ti podatki »odprti podatki«, to je podatki, ki jih lahko vsakdo uporablja v katerikoli namen.

Osebni podatki, objavljeni v tem delu, se lahko ponovno uporabijo samo v pogojih, ki jih določajo veljavni zakoni glede ponovne uporabe javnih podatkov (smernica ES 2003/98/ES in zakonodajni odlok 36/2006, s katerim je bila smernica sprejeta), v skladu z nameni, zaradi katerih so bili podatki zbrani in zabeleženi, in ob spoštovanju predpisov o varstvu osebnih podatkov.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top