Vai menu di sezione

Vrste postopkov

Riferimenti normativi
Art. 24, co.1, d.lgs. n. 33/2013 abrogato dal d.lgs. n. 97/2016

Contenuto dell'obbligo

Tabela o upravnih postopkih

Kratek opis upravnega postopka z navedbo koristnih informacij, morebitnih obrazcev in razlaga primerov tihega soglasja in overjenega obvestila o začetku del.

Podatki o nadomestnem subjektu, na katerega se prosilec lahko obrne v primeru molka odgovornega za postopek

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top