Vai menu di sezione

Dodatni podatki

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art.7-bis, co. 3, d.lgs n. 33/2013 e ss.mm. e art. 1, co. 9, lett. f) l.190/2012
Contenuto dell'obbligo

Podatki, informacije in drugi dokumenti, ki jih javne oblasti niso primorane objavljati v skladu z veljavnimi zakoni in ki niso zajeti v navedena podpoglavja.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top