Vai menu di sezione

Register dostopov

Applicabilità

Pri tem ne gre za obveznost, temveč za priporočilo, glej 9. odstavek Smernic Anac FOIA

Riferimenti normativi
Smernice Anac FOIA (odl. 1309/2016)
Contenuto dell'obbligo

Seznam prošenj za dostop oziroma vpogled občanov v akte, podatke in dokumente z navedbo predmeta in datuma prošnje ter izida in datuma odločbe

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top