Vai menu di sezione

"Splošni" dostop do dodatnih dokumentov, poleg tistih, za katere velja obvezna objava

Riferimenti normativi
Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Ime pristojnih uradov, ki jim je bila predložena prošnja za dostop, in način uveljavljanja te pravice z navedbo telefonskih številk in uradnih naslovov e-pošte. 

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top