Vai menu di sezione

Z dostopnostjo povezani cilji

Riferimenti normativi
Art. 9, co. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221
Contenuto dell'obbligo

Letošnji cilji glede možnosti dostopa invalidov k informacijskim orodjem (do 31. marca vsakega leta) in stanje izvajanja »načrta za izvajanje dela na daljavo« v posameznih organizacijskih strukturah.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top