Vai menu di sezione

Poročilo odgovornega za preprečevanje korupcije in preglednost

Riferimenti normativi
Art. 1, co. 14, l.n. 190/2012
Contenuto dell'obbligo

Poročilo odgovornega za preprečevanje korupcije, ki vključuje rezultate opravljene dejavnosti (do 15. decembra vsakega leta)

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top