Vai menu di sezione

Ukrepi Družbe za preprečevanje korupcije A.N.A.C. in akti v zvezi z izvrševanjem le-teh

Riferimenti normativi
Art.1, co.3, l. 190/2012
Contenuto dell'obbligo

Ukrepi Družbe za preprečevanje korupcije A.N.A.C. in akti v zvezi z izvrševanjem le-teh na področju spremljanja in nadzora.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top