Vai menu di sezione

Akti v zvezi z načrtovanjem javnih del

Applicabilità

Pokrajina prek Pokrajinske opazovalnice javnih del zagotavlja spoštovanje načela preglednosti s strani zgoraj omenjenih naročnikov.

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 21 co. 7 e art. 29, d.lgs. n. 50/2016
Contenuto dell'obbligo

Akti v zvezi z načrtovanjem javnih del

Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022

Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top