Vai menu di sezione

Časovni načrt, stroški in kazalniki izvedbe javnih del

Riferimenti normativi
Art. 38, co. 2, d.lgs 33/2013 e ss.m..
Contenuto dell'obbligo

Informacije v zvezi s časovnim načrtom in kazalniki izvedbe javnih del (bodisi dokončanih del bodisi del, ki še potekajo)

Informacije v zvezi s skupnimi stroški javnih del (bodisi dokončanih del bodisi del, ki še potekajo)

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top