Vai menu di sezione

Skupine za ocenjevanje in preverjanje javnih naložb

Riferimenti normativi
Art. 38, co. 1, d.lgs 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Informacije o enotah za ocenjevanje in preverjanje javnih naložb z navedbo njihovih funkcij in specifičnih nalog, postopkov in kriterijev za izbiro članov ter njihovih imen

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top