Vai menu di sezione

Javni natečaji

Riferimenti normativi
Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Javni razpisi za zaposlitev upravnega osebja in ocenjevalni kriteriji komisije in naslovi pisnih izpitov.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top