Vai menu di sezione

Akti o načrtovanju javnih del, posegov, storitev in dobav

Applicabilità

Pokrajina prek Pokrajinske opazovalnice javnih del zagotavlja spoštovanje načela preglednosti s strani zgoraj omenjenih naročnikov.

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 50/2016
Contenuto dell'obbligo

Akti o načrtovanju javnih del, posegov, storitev in dobav

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top