Vai menu di sezione

Akti o postopkih za dodelitev javnih naročil za dobavo storitev in blaga, izvedbo javnih del, projektne razpise, natečaje za ideje in koncesije.

Applicabilità

Pokrajina prek Pokrajinske opazovalnice javnih del zagotavlja spoštovanje načela preglednosti s strani zgoraj omenjenih naročnikov.

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 50/2016
Contenuto dell'obbligo

Vsak postopek zajema:

  • Predhodna obvestila
  • Odlok o izdaji razpisa ali enakovreden akt (za vse postopke)
  • Oglase in razpise
  • Obvestilo o rezultatih javnega razpisa
  • Obvestila o kvalifikacijskem sistemu
  • Neposredno poveritev nujnih del, storitev ali dobave blaga, posege s področja javne zaščite in interno dodelitev naročil
  • Ukrepe o sprejemu in izločitvi (najkasneje 2 dni po njihovem sprejetju)
  • Sestavo ocenjevalnega odbora in življenjepise njegovih članov
  • Poročila o finančnem upravljanju pogodb ob koncu njihovega izvajanja.
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top