Vai menu di sezione

Informacije o posameznih postopkih v obliki razpredelnice

Riferimenti normativi
Art. 1, co. 32, l. n. 190/2012
Contenuto dell'obbligo

Povezava s podatkovno bazo Pokrajinske opazovalnice javnih del in koncesij v skladu s čl. 4 bis pokrajinskega zakona z dne 31. maja 2012 št. 10, ki zajema:

  • kodo CIG (Codice identificativo gara – Identifikacijska koda natečaja)
  • predlagatelja
  • predmet natečaja
  • postopek za izbiro pogodbenika
  • seznam subjektov, vabljenih k predložitvi ponudb / število ponudnikov, ki so se prijavili k postopku
  • izbranega ponudnika
  • ceno uspešne ponudbe
  • rok za izvedbo storitve ali dobavo
  • izplačane zneske
  • prosto snemljive tabele v standardnem digitalnem formatu s podatki o pogodbah iz prejšnjega leta
Ottieni questi contenuti in formato CSV o in formato JSON
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top