Vai menu di sezione

Organi, pristojni za upravno in knjigovodsko revizijo

Riferimenti normativi
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Contenuto dell'obbligo

Poročila organov, pristojnih za upravno in knjigovodsko revidiranje, v zvezi s proračunom, proračunskimi spremembami in z zaključnim računom ali poročilom poslovnega leta.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top