Vai menu di sezione

Računsko sodišče

Riferimenti normativi
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Contenuto dell'obbligo

Vse opombe Računskega sodišča v zvezi z organizacijo in dejavnostmi uprav in njihovih uradov, četudi se še ne izvajajo.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top