Vai menu di sezione

Nadzorovane javne ustanove

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013
Contenuto dell'obbligo

Seznam kakršnih koli javnih ustanov, ki so jih ustanovile javne oblasti ali ki so pod nadzorom le-teh ali ki jih le-te financirajo oziroma pri katerih ima javna oblast pristojnost za imenovanje direktorjev; seznam zajema tudi njihovo funkcijo, dejavnosti, ki jih opravljajo za javno oblast, oziroma javne storitve, ki jih te ustanove opravljajo.

Za vsako ustanovo se navede:

  • ime
  • delež morebitne soudeležbe javne oblasti
  • trajanje pooblastila
  • skupni znesek v breme proračuna javne uprave na leto
  • število predstavnikov javne uprave v upravnih organih in prejemki vsakega izmed njih
  • proračunskih rezultat zadnjih treh poslovnih let
  • pristojnosti in skupni prihodki vodje ustanove
  • izjava, ki potrjuje, da ni nobenega razloga, ki bi preprečeval poveritev nalog vodji ustanove (glej povezavo na spletni strani ustanove)
  • letna izjava, ki potrjuje, da imenovana oseba ni neskladna z izvajanjem funkcije vodje ustanove (glej povezavo na spletni strani ustanove)
  • povezava do uradnih spletnih strani nadzorovanih javnih ustanov, kjer so objavljeni podatki o članih političnih organov in nosilcih vodilnih funkcij, sodelavcih in svetovalcih.
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top