Vai menu di sezione

Nadzorovane ustanove zasebnega prava

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013
Contenuto dell'obbligo

Seznam kakršnih koli ustanov zasebnega prava ki so pod nadzorom javnih oblasti; seznam zajema tudi njihovo funkcijo, dejavnosti, ki jih opravljajo za javno oblast, oziroma javne storitve, ki jih te ustanove opravljajo. V sklopu teh določil se kot ustanove zasebnega prava pod javnim nadzorom pojmujejo ustanove zasebnega prava, ki so pod nadzorom javnih oblasti, ali ustanove, ki so jih ustanovile javne oblasti, ki imajo tudi možnost imenovanja direktorjev ali članov organov, tudi brez lastniškega deleža.

Za vsako ustanovo se navede:

  • ime
  • delež morebitne soudeležbe javne oblasti
  • trajanje pooblastila
  • skupni znesek v breme proračuna javne uprave na leto
  • število predstavnikov javne uprave v upravnih organih in prejemki vsakega izmed njih
  • proračunskih rezultat zadnjih treh poslovnih let
  • pristojnosti in skupni prihodki vodje ustanove
  • izjava, ki potrjuje, da ni nobenega razloga, ki bi preprečeval poveritev nalog vodji ustanove (glej povezavo na spletni strani ustanove)
  • letna izjava, ki potrjuje, da imenovana oseba ni neskladna z izvajanjem funkcije vodje ustanove (glej povezavo na spletni strani ustanove)
  • povezava z uradnimi spletnimi stranmi nadzorovanih javnih ustanov, kjer so objavljeni podatki o članih političnih organov in imetnikih vodilnih funkcij, sodelavcih in svetovalcih.
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top