Vai menu di sezione

Knjiženje stroškov

Riferimenti normativi
Art. 32, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Vknjiženi stroški storitev, ki jih koristijo uporabniki, ob upoštevanju bodisi končnih bodisi vmesnih stroškov ter njihove spremembe skozi čas.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top