Vai menu di sezione

Spletne storitve

Riferimenti normativi
Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16
Contenuto dell'obbligo

Rezultati merjenja stopnje zadovoljstva uporabnikov v zvezi s kakovostjo spletnih storitev ob upoštevanju dostopnosti, uporabnosti in pravočasnosti; statistike o uporabi spletnih storitev.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top