Vai menu di sezione

Kazni zaradi neposredovanja podatkov

Riferimenti normativi
Ai sensi del art.47, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Kazenski ukrepi zoper odgovorno osebo zaradi pomanjkljivega posredovanja ali neposredovanja podatkov v zvezi s premoženjskim stanjem nosilca funkcije ob nastopu, podatkov o lastništvu podjetij in deležev lastnih družb ter o vseh plačilih, vezanih na izvajanje funkcije, v skladu s 14. členom.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top