Vai menu di sezione

Nosilci političnih funkcij, opredeljenih v 1. odstavku 14. člena zakonodajnega odloka št. 33/2013

Riferimenti normativi
Art. 14, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo
  • Politični, upravni in vodilni organi ter njihove pristojnosti
  • Akt o imenovanju ali proglasitvi z navedbo trajanja funkcije ali mandata
  • Življenjepis
  • Plačila kakršne koli vrste, vezana na izvajanje funkcije
  • Stroški službenih potovanj in misij, plačanih z javnimi sredstvi
  • Podatki o sprejetju drugih funkcij pri javnih ali zasebnih ustanovah ter plačila, izplačana na osnovi izvajanja teh funkcij
  • Druga morebitna naročila, plačana z javnimi sredstvi, in znesek plačil
  • Davčna prijava in premoženjsko stanje (velja samo za župane, občinske odbornike ter predsednike in odbornike MTU).
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top