Vai menu di sezione

Nosilci upravnih, vodilnih ali vladnih funkcij, opredeljenih v odstavku 1-bis 14. člena zakonodajnega odloka št. 22/2013

Applicabilità

Ta odsek ne velja za javno ustanovo (odlok ANAC št. 241/2017)

Riferimenti normativi
art.14 co.1-bis, art. 47, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo
  • Nosilci političnih, upravnih, vodstvenih ali vladnih funkcij ali naročil z navedbo ustreznih pristojnosti
  • Akt o imenovanju ali proglasitvi z navedbo trajanja funkcije ali mandata
  • Življenjepis
  • Plačila kakršne koli vrste, vezana na izvajanje funkcije
  • Stroški službenih potovanj in misij, plačanih z javnimi sredstvi
  • Podatki o sprejetju drugih funkcij pri javnih ali zasebnih ustanovah ter plačila, izplačana na osnovi izvajanja teh funkcij
  • Druga morebitna naročila, plačana z javnimi sredstvi, in znesek plačil
  • Davčna prijava in premoženjsko stanje
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top