Vai menu di sezione

Osebe, ki jim je prenehal mandat

Riferimenti normativi
Art.13, co.1, lett. a), Art.14 co.1 e co. 2
Art. 47, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo
 • Politični, upravni in vodilni organi ter njihove pristojnosti
 • Akt o imenovanju ali proglasitvi z navedbo trajanja funkcije ali mandata
 • Življenjepis
 • Plačila kakršne koli vrste, vezana na izvajanje funkcije
 • Stroški službenih potovanj in misij, plačanih z javnimi sredstvi
 • Podatki o sprejetju drugih funkcij pri javnih ali zasebnih ustanovah ter plačila, izplačana na osnovi izvajanja teh funkcij
 • Druga morebitna naročila, plačana z javnimi sredstvi, in znesek plačil
 • Davčna prijava in premoženjsko stanje (velja samo za župane, občinske odbornike ter predsednike in odbornike skupnosti z več kot 50.000 prebivalci).

DIPIAZZA Roberto

 • Presidente

MARZI Laura

 • Componente Assemblea dei Sindaci - Vice Presidente

PALLOTTA Daniela

 • Componente Assemblea dei Sindaci

KLUN Sandy

 • Componente Assemblea dei Sindaci

HROVATIN Monica

 • Componente Assemblea dei Sindaci

KOSMINA TANJA

 • Componente Assemblea dei Sindaci
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top