Vai menu di sezione

Poročila skupin deželnega / pokrajinskega sveta

Applicabilità

Obvezno objavljanje, obravnavano v tem odseku, za ustanovo ne velja.

Riferimenti normativi
Ai sensi dell' art. 28, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Letna poročila skupin deželnega / pokrajinskega sveta

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top