Vai menu di sezione

Poročila skupin deželnega / pokrajinskega sveta

Applicabilità

Obvezno objavljanje, obravnavano v tem odseku, za ustanovo ne velja.

Riferimenti normativi
Ai sensi dell' art. 28, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Letna poročila skupin deželnega / pokrajinskega sveta

torna all'inizio del contenuto
Pagina pubblicata ponedeljek, 04. december 2017. - Ultima modifica: petek, 18. maj 2018.

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto