Vai menu di sezione

Telefon in elektronska pošta

Riferimenti normativi
Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Seznam vseh uradnih telefonskih številk in naslovov e-pošte ter vseh naslovov overjene e-pošte, ki so na voljo občanom, ki potrebujejo informacije o institucionalnih nalogah

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top