Vai menu di sezione

Kazni zaradi neposredovanja podatkov

Riferimenti normativi
Ai sensi dell' art.47, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Kazenski ukrepi zoper osebo, odgovorno za pomanjkljivo posredovanje ali neposredovanje podatkov v zvezi s finančnim položajem nosilca funkcije ob nastopu, podatkov o lastništvu podjetij in lastniških deležev v družbah ter o vseh plačilih, vezanih na izvajanje funkcije, v skladu s 14. členom.

Predpis o obvezni objavi se trenutno ne izvaja zaradi začasne ukinitve, določene z odlokom ANAS št. 382 z dne 12. aprila 2017.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top