Vai menu di sezione

Naročila, poverjena sodelavcem (vodjem in sodelavcem nižje stopnje) ter odobrena

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art.18, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Art. 53, co.14, d.lgs. n.165/2001
Contenuto dell'obbligo

Seznam naročil, poverjenih vsakemu sodelavcu (z vodstvenimi funkcijami in brez) z navedbo predmeta naročila, trajanja in plačila za vsako poverjeno nalogo)

Elenco di Naročila, poverjena sodelavcem (vodjem in sodelavcem nižje stopnje) ter odobrena
Link al dettaglio Data di pubblicazione
Elenco incarichi anno 2017
Elenco incarichi anno 2018
Ultima modifica:
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top