Vai menu di sezione

Osebje za določen čas

Riferimenti normativi
Art. 17, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo
  • Osebje s pogodbo za določen čas, vključno z osebjem, dodeljenim uradom, ki neposredno sodelujejo s politično usmerjenimi organi.
  • Skupni stroški za osebje v delovnem razmerju za določen čas, vključno z osebjem, dodeljenim uradom, ki neposredno sodelujejo s politično usmerjenimi organi.
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top