Vai menu di sezione

IBAN in plačila prek računalniških sistemov

Riferimenti normativi
Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Art. 5, co.1, d.lgs. n. 82/2005
Contenuto dell'obbligo

V zahtevkih za plačilo: IBAN-kode računa, na katerega se bo izvedlo plačilo, oziroma napotki za  plačilo v zakladnici za plačilo po bančnem ali poštnem nakazilu oziroma številka poštnega tekočega računa za plačilo prek poštne položnice ter identifikacijske kode plačila, ki jih je treba obvezno navesti.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top