Vai menu di sezione

Kazalnik pravočasnosti izplačevanja

Riferimenti normativi
Art. 33 d.lgs n. 33/2013 e ss.m..
Contenuto dell'obbligo
  • Kazalnik povprečnega časa do plačila ob nakupu dobrin, storitev, strokovnih storitev in dobave blaga (letni kazalnik pravočasnosti plačil)
  • Trimesečni kazalnik pravočasnosti plačil
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top