Vai menu di sezione

Podatki o plačilih državne zdravstvene službe

Applicabilità

Obvezno objavljanje, obravnavano v tem odseku, za ustanovo ne velja.

Riferimenti normativi
Art. 41, co. 1-bis, d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Podatki o vseh stroških in izplačanih zneskih, porazdeljeni glede na vrsto izvedenega dela, pridobljenega blaga ali storitve, vrsto stroška, referenčno obdobje in prejemnike.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top