Vai menu di sezione

Predpisi v zvezi z organizacijo in aktivnostjo

Riferimenti normativi
Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Povezava s podatkovno bazo Normattiva , ki vsebuje pregled državnih zakonov in predpisov

Enotno besedilo o lokalnih oblasteh – zak. odl. št 267/2000

Enotno besedilo o javnih uslužbencih – zak. odl. št 165/2001

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top