Vai menu di sezione

Časovni načrt upravnih obveznosti

Riferimenti normativi
Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Contenuto dell'obbligo

Pregled rokov, datumov začetka veljavnosti novih upravnih obveznosti občanov in podjetij, ki jih uprave uvajajo v skladu z odlokom predsednika Ministrskega sveta z dne 8. novembra 2013.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top