Vai menu di sezione

Kriteriji in načini dodeljevanja

Riferimenti normativi
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013
Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Contenuto dell'obbligo

Akti, ki opredeljujejo kriterije in postopke, ki jih morajo javne oblasti upoštevati pri dodeljevanju subvencij, denarnih pomoči in podpor ter vseh vrst finančnih ugodnosti osebam ter javnim in zasebnim ustanovam.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top