Vai menu di sezione

Nosilci funkcij sodelovanja in svetovanja

Riferimenti normativi
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
Contenuto dell'obbligo

Objavljeni so naslednji podatki imetnikov študijskih, raziskovalnih in svetovalnih nalog:

1. ime in priimek pooblaščenca

  • Fizična oseba: Ime – Priimek – Življenjepis
  • Pravna oseba: Ime podjetja – ID št. za DDV in davčna št.
  • Podatki o izvajanju naročil ali funkcij v ustanovah zasebnega prava, ki jih ureja ali financira javna uprava, ali o opravljanju strokovne dejavnosti

2. predmet

3. trajanje naročila

4. podatki o poveritvi naročila

5. plačila, do katerih je sodelavec upravičen za svetovanje ali sodelovanje, oz. izplačana plačila

Obveznosti so oproščeni podatki o poveritvi storitev v skladu s pokrajinskim zakonom 23/1990 in zakonodajnim odlokom 50/2016.

V primeru naročil za pravno zastopanje in zastopanje uprave, imenovanje strokovnih svetovalcev in koriščenje notarskih storitev, se objavljajo naslednji podatki:

  1. ime in priimek prejemnika naročila
  2. predmet in poimenovanje naročila
  3. trajanje naročila
  4. izplačan znesek in morebitna izplačana povračila stroškov
torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top