Vai menu di sezione

Ukrepi v zvezi z direktorji

Riferimenti normativi
Ai sensi dell'art. 23, co.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
Contenuto dell'obbligo

Seznam ukrepov ali posamezni ukrepi, predvsem končni ukrepi, ki izhajajo iz sporazumov, ki jih je javna uprava sklenila z zasebniki ali z drugimi javnimi upravami.

Poleg teh ukrepov je mogoče objaviti vse druge ukrepe, ki so jih sprejeli direktorji.

torna all'inizio del contenuto
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top