Vai menu di sezione

Julijska MTU

1. januarja 2017 so pokrajine v Furlaniji - Julijski krajini prešle v likvidacijo, 31. oktobra 2017 pa so jih dokončno ukinili. Deželni zakon z dne 12. decembra 2014 št. 26 s poznejšimi spremembami in dopolnitvami je sprožil postopek reformiranja deželnega sistema, ki določa ukinitev pokrajin in istočasno ustanovitev medobčinskih teritorialnih unij občin (MTU). Julijska MTU pokriva območje tržaške pokrajine. Površina Julijske MTU je 212,5 kvadratnega kilometra in ima 232.601 prebivalcev, med katerimi so tudi predstavniki slovenske manjšine.

L'Uti Giuliana

Unija si zastavlja naslednje cilje:

  • vrednotenje lastnega ozemlja
  • usklajeno izvajanje občinskih, medobčinskih in širših funkcij in storitev
  • teritorialni, gospodarski in družbeni razvoj celotnega območja
  • izboljšanje in poenotenje splošnega nivoja storitev, namenjenih občanom, in izboljšanje njihove dostopnosti
  • racionalizacija in omejevanje stroškov, izboljšanje ustreznosti, funkcionalnosti, gospodarnosti in učinkovitosti upravnih ukrepov
  • zaščita in vrednotenje specifične zgodovinske, kulturne in jezikovne identitete, tradicije in običajev prebivalstva
  • varstvo okolja in racionalna ureditev prostora
  • spodbujanje čezmejnega / meddržavnega sodelovanja.

Občine Julijske MTU

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top