Vai menu di sezione

Organizacija

Osebje

  • In questa sezione si trova l'elenco dei dipendenti dell'UTI Giuliana - Julijska MTU.

Governance

  • Uradni organi, ki sestavljajo Julijsko MTU, ter njihove pristojnosti, so opredeljeni v statutu, ki ga je sprejela Konferenca županov.

Generalni sekretar unije

  • Sekretarja unije izbere predsednik med glavnimi predstavniki občin, ki sestavljajo unijo ali podokrožje (v kolikor le-to sploh obstaja), nato pa ga izvoli konferenca županov.

Področja

  • Področja Julijske MTU so:

« Previous
1
2
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top