Vai menu di sezione

Funkcije

Presidente

 • Informazioni dettagliate qui

Direktor

 • Direktor je subjekt, odgovoren za vodenje in upravljanje.

 • Competenze:
  • Izvajanje usmeritev in ciljev, ki jih zastavita skupščina in predsedstvo ob upoštevanju navodil predsednika.
  • Zagotavljanje dobrega delovanja uradov in služb.
  • Uvedba operativnih orodij in postopkov za doseganje čim višje stopnje učinkovitosti.
  • Usklajevanje javnih uslužbencev z vodstvenimi pristojnostmi.

Segretario dell'Unione (e Vicesegretario)

 • Assistenza giuridica amministrativa agli organi dell'Ente.

Operativna enota za preprečevanje in zaščito

 • Odgovorni o. e.: položaj trenutno ni zaseden

 • Competenze:

  Odgovorni za varnost, preprečevanje in zaščito

Ufficio per la transizione al digitale

 • Previsto dall'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale per il coordinamento strategico e lo sviluppo dei sistemi informativi.

  Svolge tutte le funzioni previste dall'art. 26 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Ufficio per la tutela della Privacy

 • Attività in materia di protezione dei dati personali e di adeguamento al Regolamento europeo.

  Compiti di coordinamento e impulso in relazione alle attivtà dei differenti uffici nonchè di coordinamento nel processo di adeguamento al GDPR con altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Operativna enota za splošne zadeve, pomoč tajništvu direkcije in tajništvu za pravne zadeve

 • Odgovorni o. e. Elisabetta Colussi

 • Competenze:

  Pomoč uradnim organom
  Vodenje zunanjih odnosov / pravnih zadev
  Promocija, podpora, vodenje uradnih dogodkov
  Prispevki, varnost in video nadzor
  Vodenje upravnih postopkov

Operativna enota za človeške vire

 • Odgovorni o. e. Monica Zanier

 • Competenze:

  Izplačevanje plač
  Načrtovanje potreb po človeških virih
  Podpora organizacijskemu direktorju
  Pravno upravljanje delovnih razmerij s prilagodljivim delovnim časom
  Urad za disciplinske postopke
  Odnosi s sindikati
  Izobraževalni načrt in njegovo upravljanje

Operativna enota za dobavo potrošnega materiala in opreme

 • Odgovorni o. e. Manuela Scordino

 • Competenze:

  Blagajniška služba
  Upravljanje z denarjem in blagom
  Upravljanje z uporabniškimi storitvami in najemi
  Nakupi in storitve za pisarne in višje šole
  Servis čiščenja pisarn
  Inventura blaga
  Vodenje tiskovnega središča
  Vratarniške in sprejemne storitve
  Vozniške in prevozniške storitve
  Telefonska centrala
  Arhiv in protokol
  Podpora informativnih sistemov za upravljanje z računalniško strojno opremo,
  programsko opremo in omrežji
  Obravnava odškodnin z zavarovalnicami
  Prenos denarnih virov ravnateljem šol in poročanje
  Ostalo poročanje o prispevkih za športno in rekreacijsko opremo
  Cene hrane in napitkov iz avtomatov v šolah in objektih MTU
  Prenos prispevkov, dodeljenih na osnovi ministrskega odloka z dne 26. 2. 1988 inštitutom s tehničnega in umetniškega področja

Operativna enota za proračun in finančno načrtovanje

 • Odgovorni o. e. Adriana Borghello

 • Competenze:

  Zakonske obveznosti v zvezi s knjigovodskimi izkazi
  Spremembe v proračunu in večletnih vezanih skladov
  Spremljanje naložb in javnih del
  Podpora zboru revizorjev
  Izpolnjevanje zahtev računskega sodišča
  Upravljanje z upravnimi presežki, sklad za devalvacijo kreditov in
  rezervni sklad
  Spremljanje stroškov za osebje

« Previous
1
2
Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top