Vai menu di sezione

Informacijske storitve

Storitve so dodeljene Občini Trst na osnovi instituta sklicevanja na zmogljivosti podpornih subjektov 

Competenze

Vodenje in vzdrževanje informacijskih sistemov

Published: - Last modify:

Valuta questo sito

back to top